+995 577 53 52 88

factorgroup.office@gmail.com

სერვისები

რემონტი

ჩვენ გთავაზობთ სრულ სარემონტო მომსახურებას. ყველაზე მოთხოვნად და თანამედროვე დიზაინს.

მშენებლობა

ჩვენ გთავაზობთ ყველა სამუშაოს თქვენი ოცნების სახლის მოსაწყობად.

დაპროექტება

ჩვენს მიერ შექმნილი თანამედროვე ტიპის პროექტი, შეგიქმნით კომფორტის ზონას. პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ყველა თქვენს მოთხოვნას მთასა თუ ბარში.